spacer
Casa Reitoral de Vilamaior

Casa de planta rectangular e estrutura de B+I a partir de muros de cachotaría. A súa fachada suroeste atopase enlucida con morteiro de cemento e pintada de cor clara. Cuberta a catro augas integrada por pranchas de fibrocemento, sen ningún elemento de cubrición.
O seu estado de conservación é regular falto dun encintado dos seus muros, así como un retellado sobre as pranchas de fibrocemento
 

Localización