POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA A PÁXINA WEB - CON FORMULARIO DE CONTACTO. 
De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento:
CONCELLO DE ORDES (en adiante A ENTIDADE), con dirección C/ALFONSO SENRA Nº 108, 15680 - ORDES (A CORUÑA). 

 1. FINALIDADE DO TRATAMENTO 
  Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilíte nos no apartado "Comentarios"
  A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades: 
  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web. 
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter. 
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede. 
   O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto. 
   No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.
 2. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 
  A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao chicar o botón "ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS" 
 3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS
  Non cederemos os seus datos a terceiros.
 4. DERECHOS
  ​Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos. 
  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento. 
  • Dereito á portabilidade dos datos.

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.